Wykorzystać komunikację

System telekomunikacyjny to nie tylko centrala telefoniczna i telefony, obecne zaawansowane technologie informatyczne zastosowane w centrali sprawiają, że staje się ona platformą multimedialną. Wykorzystując możliwości łącza IP, trakty ISDN oprogramowanie wspomagające znacznie zwiększa efektywność pracy przy jednoczesnym obniżaniu kosztów połączeń.Najnowsze rozwiązania

Projektowane i wdrażane rozwiązania informatyczne usprawniają funkcjonowanie firmy, tworzą nowy standard pracy wewnątrz firmy oraz zapewniają komfort pracy.


Wsparcie IT

Pełne wsparcie techniczne i merytoryczne użytkowników wdrażanych systemów, jak i istniejących systemów teleinformatycznych. Różnorodność pakietów wsparcia IT zapewnia pomoc nawet 24h.


Copyright C 2005-2011 by BluePoints. Designed and produced by BluePoints